Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Міжнародна програма
 Необхідно авторизуватися
Статус: Інтерн

Спеціальність: Усі спеціальності

Тип програми: Special program

Бюджет: Безкоштовна
Інформація: Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі.
Підтримка надається на:
участь у післядипломній програмі після завершення першого освітньо-класифікаційного рівня для подальшої фахової та наукової спеціалізації
конкретно підтримка надається на наступне:
- післядипломна або магістерська програма з отриманням диплому у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині
або
- перший або другий рік навчання у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми з отриманням диплому в іноземному ВНЗ; в такому випадку має гарантуватися зарахування отриманих у Німеччині знань та оцінок. Рік навчання у Німеччині не має впливати на стандартний час навчання на післядипломній або магістерській програмі.

Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: На момент подання заяви має пройти, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів.
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
Допуск до навчання на обраній програмі у німецькому ВНЗ; будь ласка, зверніть увагу на те, що ви самі несете відповідальність за вчасне подання заяви на вступ до обраного ВНЗ. Якщо при поданні заяви на стипендію допуску до навчання ще немає, її слід дослати до початку стипендії. Підтвердження про надання стипендії набуде чинності лише тоді, коли ви отримаєте дозвіл на навчання у обраному ВНЗ.
Якщо стипендіат зарахований на магістерську або післядипломну програму, якою передбачене кількамісячне навчання або практика за кордоном, цей період, як правило, фінансується лише за наступних умов:
- Перебування за кордоном є необхідним для досягнення мети стипендії.
- Перебування за кордоном складає максимально чверть від всього періоду виплати стипендії. Більш тривале перебування не може фінансуватися, навіть частково.
- Перебування за кордоном не включає перебування на батьківщині стипендіата.
Знання мов
При зарахуванні на обрану навчальну програму ви маєте, як правило, підтвердити достатній рівень володіння мовою викладання. Вимоги щодо знання мов ви знайдете в інформації про навчання та зарахування обраного ВНЗ.
Як правило, для навчання у Німеччині, зокрема, на гуманітарних спеціальностях, необхідне добре знання німецької мови. Виключення можливі, якщо стипендіати беруть участь у програмах, де мовою викладання є англійська.
Бюджет:
щомісячні виплати в розмірі 750 євро
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона
одноразову допомогу на навчання
Крім того, за певних передумов можуть надаватися наступні додаткові виплати:
допомога на покриття вартості навчання (максимально 500 євро на семестр)
щомісячна допомога на оренду житла
щомісячні доплати на супроводжуючих членів сімї
Можливе надання допомоги для мовної підготовки до перебування у Німеччині


Дізнатись більше
подібні програми:
Повторні запрошення колишніх стипендіатів від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн
 Лікар

 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Travel grant - передбачає компенсацію дорожніх та, іноді, інших витрат, пов’язаних з участю у стажуванні, навчальному курсі, конференції.
 Research grant - передбачає виділення коштів на проведення дослідницької діяльності.
 Fellowship (fellow – супутник, компаньйон) – вид стажування при якому учасник приймає участь у лікувальній/дослідницькій роботі закладу, де проходить стажування. Наприклад, для стажерів-хірургів це може бути участю в оперативних втручаннях, інвазивних методах обстежень.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендії DAAD пропонують можливість провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та карєрних етапів.
Метою цієї програми є надання можливості колишнім стипендіатам в рамках всесвітньої мережі колишніх стипендіатів DAAD реалізовувати у Німеччині дослідницькі або робочі проекти та підтримувати контакти з колегами.
Підтримка надається на Наукові та робочі стажування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині.
Наукове або робоче стажування може проходити у різних інституціях.
Підтримка може надаватися лише один раз у три роки. Заяву можуть подати Колишні стипендіати DAAD за науковими та навчальними стипендіями, фінансування за якими тривало понад 6 місяців,клишні стипендіати НДР, які навчалися у Німеччині мінімум один рік.
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: Пошукачі мають перебувати у своїй країні після завершення колишньої стипендії не менше 3 років.
Науковий або робочий проект потрібно узгодити з німецьким партнером.
Основними критеріями відбору є:

наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій
переконливий та добре спланований проект наукового або робочого стажування
при робочих стажуваннях поза межами науки оцінюється, зокрема, наступне:
- чи матимете стажування у Німеччині тривалий вплив на професійну діяльність?
- чи очікується ефект подальшого поширення інформації, приміром, у запланованих публікаціях?
- чи посилює стажування у Німеччині існуючу співпрацю?

Бюджет: Щомісячні виплати в розмірі:
- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
- 2.150 євро для професорів.
Розмір стипендії для колишніх стипендіатів, які працюють не в сфері науки, залежить від їхньої кваліфікації та встановлюється аналогічно до вказаних вище сум.
Допомога на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або інша сторона

Перейти до курсу
Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн
 Лікар

 PhD program– наукова робота по завершенню якої PhD student, отримує статус PhD. В Україні цей вид програм можна порівняти з аспірантурою.
 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та карєрних етапів. Крім того, стипендії підтримують обмін досвідом та встановлення звязків з колегами з фаху. Підтримка надається на навчання в аспірантурі у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині: індивідуальний проект під керівництвом викладача (наукового керівника) або участь у структурованій аспірантській програмі.
Спеціальність: усі спеціальності АЛЕ деякі медичні галузі потребують уточнень: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15064-additional-information-on-daad-research-grants-for-applicants-from-medical-fields/
Вимоги:Знання мов
На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже почали навчання в аспірантурі, від його початку має минути не більше 3 років.
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
ВАЖЛИВО!
Для пошукачів в галузі медицина, ветеринарна медицина та стоматологія діють додаткові положення, які ви знайдете за даним лінком: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15064-additional-information-on-daad-research-grants-for-applicants-from-medical-fields/
Бюджет: щомісячні виплати, залежно від попередньої освіти, в розмірі
750 євро для випускників,
1.000 євро для аспірантів
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона
Крім того, можуть надаватися наступні додаткові виплати:
щомісячна допомога на оренду житла
щомісячні доплати на супроводжуючих членів сімї
Виплати для мовної підготовки до перебування у Німеччині

Перейти до курсу
Стипендія фонду Баден-Вюртемберга
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Студент
 Резидент/інтерн

 Fellowship (fellow – супутник, компаньйон) – вид стажування при якому учасник приймає участь у лікувальній/дослідницькій роботі закладу, де проходить стажування. Наприклад, для стажерів-хірургів це може бути участю в оперативних втручаннях, інвазивних методах обстежень.
 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендія призначена для студентів старших курсів, аспірантів і докторантів як із закладів вищої освіти в Баден-Вюртемберзі, так і з університетів міжнародних партнерів. Стипендії рівномірно розподіляються між заявниками із землі Баден-Вюртемберг і кандидатів з-за кордону. Щорічно 1200 молодим людям з усього світу дають можливість вчитися за кордоном. Період фінансування коливається від трьох до 11 місяців.
Спеціальність: всі спеціальності
Вимоги: Окрім чудової академічної успішності, критерії відбору включають соціальні та міжкультурні навички заявників; кандидати також обираються на основі принципу рівних можливостей. В рамках своїх стратегій інтернаціоналізації окремі університети мають повноваженя для більш жорсткого відбору їх кандидатів з певних дисциплін.
Бюджет: Мінімальна стипендія в розмірі 500 євро, максимум 1500 євро.

Перейти до курсу
Програма стажувань ВООЗ
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Студент
 Резидент/інтерн

 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Необхідно авторизуватися
Інформація :. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в якості лідера в глобальних питаннях суспільної охорони здоров'я прагне до створення майбутніх лідерів в сфері охорони здоров'я. Програма інтернатури ВООЗ пропонує широкий спектр можливостей для студентів, щоб вони мали змогу отримати уявлення про структуру організації, її технічні та адміністративні програми.
Спеціальність: усі
вимоги:
Мінімум 20 років на момент подачі заявки;
ви зараховані на курс навчання в університеті або еквівалентній установі, що веде до формальної кваліфікації
заявники, які вже закінчили можуть також мати право на розгляд за умови, що вони починають стажування протягом шести місяців після завершення їх формальної кваліфікації;
ви завершили три роки очного навчання в університеті;
ви пов'язані із сферою медицини,
ви не маєте родинних зв*язків із співробітниками ВООЗ (наприклад, син / дочка, брат / сестра, або мати / батько);
Ви раніше не брали участь в програмі стажувань ВООЗ.

Бюджет: -

Перейти до курсу
Міжнародні обміни SCOPE від UMSA (Ukrainian Medical Students' Association)
 Платна програма
 Міжнародна програма

 Студент
 Резидент/інтерн

 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Всеукраїнська молодіжна асоціація студентів-медиків пропонує пройти професійне медичне стажування в кращих клініках за кордоном за програмою SCOPE. Стажування передбачає роботу студента в якості помічника лікаря певного відділення клініки. Студент бере участь у лікарських обходах, оглядах пацієтнів, асистує в ході лікувально-діагностичних процедур, хірургічних операцій. Тривалість стажування - 4 тижні.
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: Дана програма проводиться у вигляді клінічних обмінів для студентів 3-6 курсу, а також інтернів першого року навчання.
Необхідне знання англійської не нижче рівня intermediate а також членство в UMSA.
Бюджет: вартість програми залежить від країни стажування.

Перейти до курсу
X
Авторизація
Логін:
Пароль:

ВХІД Реєстрація
Забули пароль?