Аспірантура з подвійним науковим керівництвом від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Міжнародна програма
 Необхідно авторизуватися
Статус: Інтерн, Лікар

Спеціальність: Усі спеціальності

Тип програми: PhD program, Research grant

Бюджет: Безкоштовна
Інформація: Метою цієї програми є підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у Німеччині. Науковими керівниками при цьому є як викладач в університеті на батьківщині пошукача, так і науковий партнер у Німеччині (модель „Sandwich“). За такою гнучкою багатофазною системою підтримки аспірантура починається на батьківщині пошукача; потім слідують наукові перебування у Німеччині. Завершення роботи відбувається на батьківщині пошукача за участю німецького наукового керівника.
Спеціальність: усі спеціальності АЛЕ деякі медичні галузі потребують уточнень: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/15064-additional-information-on-daad-research-grants-for-applicants-from-medical-fields/
Вимоги: На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів.
В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
Бюджет:
щомісячні виплати для аспірантів: 1 000 євро
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
допомога на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона
одноразова допомогу на дослідження
Крім того можливе надання фінансової щомісячної допомоги на оренду житла та щомісячні доплати на супроводжуючих членів сімї, а також на необхідну мовну підготовку.


Дізнатись більше
подібні програми:
Короткострокові стипендії від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн
 Лікар

 Research grant - передбачає виділення коштів на проведення дослідницької діяльності.
 Travel grant - передбачає компенсацію дорожніх та, іноді, інших витрат, пов’язаних з участю у стажуванні, навчальному курсі, конференції.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї програми є підтримка 1-6-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій. Стипендія надається на науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини. Основними критеріями відбору є: наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій; переконливий та добре спланований науковий проект
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: Заяву можуть подавати висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію. На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 2 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
Бюджет: щомісячні виплати в розмірі 1.000 євро; виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності; допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона.
Деталі: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=17&subjectGrps=D&daad=1&q=&page=2&detail=50015434

Перейти до курсу
Річні стипендії від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн
 Лікар

 Research grant - передбачає виділення коштів на проведення дослідницької діяльності.
 Travel grant - передбачає компенсацію дорожніх та, іноді, інших витрат, пов’язаних з участю у стажуванні, навчальному курсі, конференції.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї програми є підтримка 7-10-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій. Стипендія надається на науковий проект або підвищення кваліфікації у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині, які проводяться за узгодженням з науковим керівником з Німеччини. Основними критеріями відбору є: наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій; переконливий та добре спланований науковий проект
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: Заяву можуть подавати висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у виключних випадках - з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію. На момент подання заяви має минути, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів. Якщо ви вже захистили дисертацію, з моменту захисту має минути не більше 2 років. В аспірантів має минути не більше 3 років від початку навчання в аспірантурі.
Бюджет: щомісячні виплати в розмірі 1.000 євро; виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності; допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона.

Перейти до курсу
Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Лікар

 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Travel grant - передбачає компенсацію дорожніх та, іноді, інших витрат, пов’язаних з участю у стажуванні, навчальному курсі, конференції.
 Research grant - передбачає виділення коштів на проведення дослідницької діяльності.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Програма для викладачів ВНЗ та визнаних науковців, як правило, з науковим ступенем, які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині. Стипендії DAAD пропонують можливість провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних кваліфікаційних та карєрних етапів. Підтримка надається на наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування може проходити у різних інституціях. Підтримка може надаватися лише один раз у три роки. Тривалість програми - від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану. Основними критеріями відбору є: наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку публікацій; переконливий та добре спланований науковий проект.
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: Аплікант повинен працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на батьківщині; науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером, має гарантуватися надання робочого місця.
Бюджет:- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів, - 2.150 євро для професорів та допомога на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або інша сторона.

Перейти до курсу
Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн

 Special program – програма, що має унікальний навчальний курс та/або не підходить під вищезазначену класифікацію.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у Німеччині на післядипломній програмі.
Підтримка надається на:
участь у післядипломній програмі після завершення першого освітньо-класифікаційного рівня для подальшої фахової та наукової спеціалізації
конкретно підтримка надається на наступне:
- післядипломна або магістерська програма з отриманням диплому у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині
або
- перший або другий рік навчання у державному або державно визнаному ВНЗ у Німеччині в рамках післядипломної або магістерської програми з отриманням диплому в іноземному ВНЗ; в такому випадку має гарантуватися зарахування отриманих у Німеччині знань та оцінок. Рік навчання у Німеччині не має впливати на стандартний час навчання на післядипломній або магістерській програмі.

Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: На момент подання заяви має пройти, як правило, не більше 6 років після складання випускних іспитів.
Пошукачі, які на момент подання заяви перебувають у Німеччині більше 15 місяців, не можуть брати участь у конкурсі.
Допуск до навчання на обраній програмі у німецькому ВНЗ; будь ласка, зверніть увагу на те, що ви самі несете відповідальність за вчасне подання заяви на вступ до обраного ВНЗ. Якщо при поданні заяви на стипендію допуску до навчання ще немає, її слід дослати до початку стипендії. Підтвердження про надання стипендії набуде чинності лише тоді, коли ви отримаєте дозвіл на навчання у обраному ВНЗ.
Якщо стипендіат зарахований на магістерську або післядипломну програму, якою передбачене кількамісячне навчання або практика за кордоном, цей період, як правило, фінансується лише за наступних умов:
- Перебування за кордоном є необхідним для досягнення мети стипендії.
- Перебування за кордоном складає максимально чверть від всього періоду виплати стипендії. Більш тривале перебування не може фінансуватися, навіть частково.
- Перебування за кордоном не включає перебування на батьківщині стипендіата.
Знання мов
При зарахуванні на обрану навчальну програму ви маєте, як правило, підтвердити достатній рівень володіння мовою викладання. Вимоги щодо знання мов ви знайдете в інформації про навчання та зарахування обраного ВНЗ.
Як правило, для навчання у Німеччині, зокрема, на гуманітарних спеціальностях, необхідне добре знання німецької мови. Виключення можливі, якщо стипендіати беруть участь у програмах, де мовою викладання є англійська.
Бюджет:
щомісячні виплати в розмірі 750 євро
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона
одноразову допомогу на навчання
Крім того, за певних передумов можуть надаватися наступні додаткові виплати:
допомога на покриття вартості навчання (максимально 500 євро на семестр)
щомісячна допомога на оренду житла
щомісячні доплати на супроводжуючих членів сімї
Можливе надання допомоги для мовної підготовки до перебування у Німеччині

Перейти до курсу
Стипендії для навчання на магістерських програмах зі сталого розвитку (EPOS) від Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
 Безкоштовна програма
 Міжнародна програма

 Резидент/інтерн

 Fellowship (fellow – супутник, компаньйон) – вид стажування при якому учасник приймає участь у лікувальній/дослідницькій роботі закладу, де проходить стажування. Наприклад, для стажерів-хірургів це може бути участю в оперативних втручаннях, інвазивних методах обстежень.
 PhD program– наукова робота по завершенню якої PhD student, отримує статус PhD. В Україні цей вид програм можна порівняти з аспірантурою.
 Необхідно авторизуватися
Інформація: Стипендії пропонують іноземним випускникам з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою з усіх наукових напрямків з як мінімум дворічним професійним досвідом можливість навчатись у державному або державно визнаному німецькому вузі на післядипломній або магістерській програмі, у виняткових випадках також на аспірантській програмі та отримати у Німеччині диплом (Master/PhD). Тривалість фінансування - від 12 до 36 місяців (залежно від навчальної програми)
Спеціальність: усі спеціальності
Вимоги: заяву можуть подавати випускники вузів з усіх спеціальностей з як мінімум дворічним професійним досвідом. Кандидати, які виконують фахові передумови для успішного навчання у Німеччині (випускна оцінка першого академічного іспиту з результатом, вищим за середній – верхня третина за успішністю, добре володіння іноземною мовою), кандидати з дипломом бакалавра (як правило, 4 роки) з відповідної спеціальностікандидати з досвідом роботи від 2 років, кандидати з підтвердженою мотивацією відносно теми сталого розвитку, від яких по закінченні освіти/стипендії можна очікувати, що вони візьмуть на себе суспільну відповідальність і в особистому та професійному оточенні ініціюють зміни та будуть їх впроваджувати.
Бюджет: щомісячні виплати, залежно від освітньої кваліфікації, від 750 євро для випускників до 1000 євро для аспірантів
виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності
допомога на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині пошукача або інша сторона

Перейти до курсу
X
Авторизація
Логін:
Пароль:

ВХІД Реєстрація
Забули пароль?